Melkveebedrijf Bassa

Aan de Huibertweg te Hei-en Boeicop liggen 6 boerenbedrijven. De weg is aangelegd in 1991 in het kader van de Landinrichting Vijfheerenlanden. Melkveebedrijf Bassa is een familiebedrijf, waarop 2 generaties werkzaam zijn. Ons bedrijf dateert uit 1992. De eerste paal ging in dat jaar op 7 april de grond in en op 10 oktober werd er voor het eerst gemolken in een 16-stands draaimelkstal. Voor 100 koeien was dat een heel royale melkstal. Die melkstal is er nog steeds, het aantal koeien is nagenoeg verdubbeld.

In 2008 is de bestaande stal uitgebreid. In totaal is er plaats voor 230 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Op de 120 ha die bij het bedrijf horen groeit voldoende gras voor al het vee. Ook wordt er maïs en tarwe of gerst verbouwd. Al de mest van het vee wordt gebruikt op het eigen land. We maken ook gebruik van kunstmest. Dat is nodig voor beworteling, groei en smakelijkheid van het gras. De koeien geven per stuk ongeveer 8000 kg melk per jaar. De vrouwelijke kalfjes die geboren worden, zijn bestemd voor de fokkerij, de stierkalfjes worden verkocht aan kalvermesterijen. Er loopt ook nog een tiental schapen met lammeren. Er zijn behoorlijk veel machines aanwezig. Bijna al het werk voeren we zelf uit. Alleen voor het zaaien en het hakselen van de maïs wordt de loonwerker ingehuurd.

Sinds een jaar of 5 is er op deze locatie een zorgtak gevestigd. Zorgboerderij ‘Huiberthoeve’ biedt opvang aan jong en oud, 6 dagen in de week.

Het bedrijf biedt ons de mogelijkheid om onze boterham te verdienen op een manier die past bij ons en de omgeving. We genieten van de dieren, van de seizoenen en van het werk. Op een normale werkdag loopt de eerste wekker af om 5 uur. Dat betekent in de winter in alle vroegte op zoek naar een schakelaar. In de zomer is het genieten van de zonsopkomst en het onafgebroken gezang van vogels. Op het bedrijf is een nestkast geplaatst voor torenvalken. Ook de boerenzwaluw is ruim vertegenwoordigd. In het voorjaar proberen we de werkzaamheden te combineren met het broedgedrag van kievit, grutto, scholekster en tureluur. De gezondheid van de ondernemer is van groot belang voor elke onderneming. Dat geldt zeker voor het boerenbedrijf. Maar als de boer in harmonie met zijn omgeving het werk kan en mag doen, geeft dat veel positieve energie, waar de ondernemer en onderneming bij gebaat zijn.

Adres

Huibertweg 1, Hei- en Boeicop

Melkveebedrijf Bassa

Huibertweg 1, Hei- en Boeicop